Vyberte stránku

Obchodní podmínky

E-shop provozuje: Proseccon Market Place s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, IČO: 09967907

Vymezení pojmů
Prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.
Kupní smlouva – je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 1. Předmětem plnění je dodávka zboží v e-shopu, na základě objednávky učiněné kupujícím.
 2. Podmínkou pro objednávání zboží pomocí e-shopu je poskytnutí přesné adresy dodání a kontaktních údajů (email + telefon). Telefonicky, nebo emailem je kupující informován o objednávce. Telefonní číslo použijeme také v případě, že Vás přepravní   společnost nezastihne na uvedené adrese v den předání zásilky. Registrovaní uživatelé mají možnost na přání získávat informace o novinkách, degustacích, akcích a soutěžích.
 3. Doprava zdarma u objednávek nad 5000,-Kč platí pro celou Českou republiku.

    Doprava od 160,- Kč.

    Vyhrazujeme si změnit cenu za dopravu podle aktuálních ceníků dopravců.

 1. Dobírka 30,- Kč.
 2. Úhrada zboží:
 • dobírkou 30,-Kč
 • převodem z bankovního účtu (zdarma),
 • platba kartou (zdarma),
 • platba platební bránou Go Pay (zdarma),
 • hotově ve Vinárně a vinotéce U Mydláře (zdarma)
 1. Zboží je zpravidla dodáno do třetího pracovního dne.Prodávající je oprávněn po vzájemné dohodě se zákazníkem plnit předmět objednávky i částečně, dojde-li v době vyřízení objednávky k nedostupnosti objednaného zboží.  Prodávající si vyhrazuje právo změn cen zboží na kursové rozdíly. Prodávající může z důvodu nedostupnosti zboží od smlouvy odstoupit. Prodávající neodpovídá za nedodání zboží v důsledku zpoždění přepravní společnosti nebo vyšší moci.
 2. Úhrada za objednané zboží se provádí při převzetí zboží zákazníkem, nebo předem převodem na účet prodávajícího. Společně se zbožím obdrží zákazník daňový doklad (fakturu).
 3. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, záruka se kupujícímu poskytuje v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Zjevné zjištěné vady nebo nesrovnalosti ve faktuře je kupující povinen ohlásit prodávajícímu nejpozději do 5 – ti pracovních dnů od převzetí zboží.
  Záruka se nevztahuje na vady zboží, které byly způsobeny, špatným skladováním, neodborným nebo nešetrným zacházením. 
  Reklamace zboží je prodávajícím vyřízena neprodleně po nahlášení reklamace. Místem uplatnění reklamace je. Vinárna a vinotéka U Mydláře Smetanovo nám. 47, 570 01 Litomyšl.
  V případě, že Vám nebude nakoupené víno v našem e-shopu vyhovovat, můžete ho vyměnit za jiné v naší vinotéce.
 4. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů – GDPR.

  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy. V případě, že není u položek uvedena cena, nebo je uvedena cena 0,- Kč, nebo dojde k navýšení ceny dodavatelem e-shopu, má právo kupující i prodávající odstoupit od Kupní smlouvy. Nevztahuje se na dárky poskytované jako odměna za určitý objem objednávky. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že není dostatek zboží k vykrytí objednávky.

 

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0